ШҮҮГЧДИЙН ТАНИЛЦУУЛГА
  
http://www.kharkhorincourt.gov.mn/file2021/medee/1.JPG
 
  

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн

Ерөнхий шүүгч Б.Сарантуяа

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


http://www.kharkhorincourt.gov.mn/file2021/medee/2.JPG

 

 

 


Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн

шүүгч Ц.Дагиймаа


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

http://www.kharkhorincourt.gov.mn/file2021/medee/3.JPG

 

 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн

шүүгч Э.Дулмаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

http://www.kharkhorincourt.gov.mn/file2021/medee/4.jpg 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин сум дахь Сум дундын шүүхийн

шүүгч Г.Энх-Амгалан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бидэнтэй нэгдээрэй
Подкаст
Монгол улсын Шүүхүүд